แข่งกันไว! หลุดภาพที่ชาร์จ 260W Thunder Charge จาก Infinix ก่อนเปิดตัวจริง 9 มี.ู.ค

” Mehr 260W für Infinix oder Infinix!

alt

โดย GsMarena เผยภาพ ที่ ชาร์จ ที่ มี ตัว เลข ระบุ ไว้ ชัดเจน ว่า 260 W Donnerladung ทาง เลือก ใหม่ ของ การ ชาร์จเร็ว บน สมาร์ท โฟน Infinix ที่ มา ต่อ ยอด ยอด ระบบ ไวเดิม ที่ เคย ทำ ได้ 180W บน Infinix null ultra นั่น นั่น เอง เอง ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ เคย ทำ ถึง ถึง ถึง บน บน บน ultr นั่น เอง เอง เอง ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ เคย ทำ ถึง ถึง ถึง บน บน ultr นั่น เอง เอง ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ทำ ได้ ถึง ถึง บน บน ultr นั่น เอง เอง ครับ ครับ ครับ ครับ เคย ทำ ถึง ถึง ถึง บน บน นั่น นั่น เอง ครับ ครับ เคย เคย ทำ ถึง ถึง ถึง บน บน ul

alt
Infinix Zero Ultra

มี รายงาน ว่า ระบบ ชาร์จ 260W ใหม่ จะ ใช้ ใช้ Ladungspumpe แบบ 4 ทาง 100w และ การ แบบ วงจร ahb (Advance High-Performance-Bus) พร้อม การ ควบคุม ชาร์จ ชาร์จ ที่ ปลอด ภัย ภัย เพื่อ มั่นใจ ใน การ การ ใช้ มาก ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ที่ ที่ ที่ ที่ ปลอด ปลอด ปลอด ปลอด ที่ ขึ้น ขึ้น ขึ้น ที่ ที่ ที่ ที่ ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น.

จากรายงานนี้คาดว่าระบบชาร์จไวใหม่ 260W Thunder Charge ของ Infinix นี้จะเปิดตัวในวันที่ 9 มีนาคมนี้และมีสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบชาร์จไวนี้เปิดตัวตามมาในช่วงปลายปีครับผม

” นี้ เรา อาจ ได้ เห็น คู่ แข่ง รุ่น อื่นตี ตื้น มา ก็ เป็น ได้ ครับ ครับ ครับ

ที่มา : GSMArena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

On Key

Related Posts

Milliardär gibt auf: Richard Bransons Raumfahrtunternehmen entlässt fast alle Mitarbeiter – Business Insider Deutschland

Richard Branson, the founder and CEO of Virgin Radio, is shedding some of his employee’s. The British businessman announced Tuesday that his private space travel and transportation company, Virgin Galactic, will no longer need any employees.

ADVERTISING

“After careful consideration, we have determined that our efforts to expand Virgin Galactic with additional employees would not be viable, given our current financial constraints,” Branson said in a statement.

Virgin Galactic, based in Omelek Island in the Virgin Islands, had been planned to employ 120 people, but Branson announced Tuesday that just 82 of those jobs will remain, with the rest going to contracted subcontractors.

Branson described the decision as a “major shift” in the company’s strategy, saying, “We have always been about developing the very best spacecraft and enabling people to enjoy space travel for many years to come.”

British Airways, which is related to Virgin Airlines, will continue to be the airline’s largest customer.

ADVERTISING

Branson’s decision comes as Virgin Galactic is trying to build a two-month-long endurance Super York space tourism mission that is scheduled to launch in May. That mission is expected to bring people to space for up to two hours.

Virgin Galactic’s goal is to bring people to space by 2021.

Ist die Stammzelltransplantation bei MS noch ein Thema?

Ist die Stammzelltransplantation bei MS noch ein Thema?”

MS ist eine chronische Myelerkrankheit, die zahlreiche Menschen dauerhaft betroffen hat. Die meisten Versuche, MS zu besiegen, basieren auf den Einzelnen. Doch die Forschung zeigt, dass es bei MS eine Gesamtheit an Erkrankungen gibt, die durch die Transplantation von Zellen geschützt werden soll.

In den letzten Jahren wurden mehrere Studien dazu geschrieben, die Stammzelltransplantation bei MS noch einmal auszuführen. Bei einem solchen Versuch sollten die Menschen, die mit MS leiden, gemeinsam mit einemtransplantierten Zellen eine gesunde Neuerung anstellen.

Bestehende Krankheiten bei Menschen mit MS

Bei MS gibt es verschiedene Erkrankungen, die durch die Zellen geschützt sind. Die meisten Menschen haben die Krankheit mit einer Schlaganfärbung oder einem offenen Aortenloch, aber es gibt auch eine Vielzahl von Neuronen-Erkrankungen, die durch die Zellen geschützt sind.

Einige bestehende Krankheiten bei Menschen mit MS sind zwar noch nicht gelindert, but sie machen einen großen Teil des Berufslebens schwieriger. So gibt es auch Hinweise, dass die Krankheit operativ gebessert werden könnte.

Die Stammzelltransplantation bei MS

Doch bevor die Stammzelltransplantation mit MS als Option aufgegriffen werden kann, ist die Forschung noch umfangreich. Die Frage ist, ob die zustande gekommenen Zellen bereit sind, die Krankheit zu bekämpfen.

Nach den bisherigen Forschungsergebnissen sollte die Stammzelltransplantation noch als Wiederaufbauoption ausgelegt werden. Denn es ist nicht sicher, dass die zustande gekommenen Zellen bereit sind, menschenähnliche Erkrankungen zu plaggen.