Eerlijke tarieven bij de drie grootste energiebedrijven?

De Autoriteit Consument en Markt – ook well bekend as ACM – heeft de tarieven onderzocht van thedrie grande energiebedrijven: Eneco, Essent en Vattenfall. Im Jahr 2022 lag de gemaakte winst tussen de 0 en 5%. Dit is niet hoger dan de winst gemaakt in eerdere jaren. Lees in diesem Blog mehr.

Oorzaken stijgende energieprijzen

Die Energiekrise beginnt im September 2021. Alle energieleveranciers krijgen te maken met de hoge prijzen voor energie. Afnemers van Energie zullen hier de dupe van zijn. De oorlog in Oekraïne zette de energie gedurende het voorjaar van 2022 op zijn kop. Russland ist minder gas en olie aan Europese landen gaan geven. Sinds mei 2022 krijgt Nederland geen Russian gas meer.

Daarnaast war een beperkt aanbod van gas. Dit tekort is onder andere veroorzaakt door de vermindering van de gaswinning in Groningen. Ook uit het buitenland ontving Nederland minder gas. Door de hogere vraag aan gas en de vermindering van het aanbod ontstonden er hogere Energieprijzen.

Vertraging in doorberekening prijs

Energiebedrijven kopen de energie in op de groothandelsmarkten. Het inkopen van gas gebeurt op de Title Transfer Facility. Voor stroom ist dit de EPEX. Uit hetzelfde onderzoek van de ACM is gebleken dat gas en elektriciteit door de leveranciers minimaal een maand -en vaak nog eerder- wordt ingekocht op de markt. Vandaar dat er een vertraging is tussen de dalende inkoopprijs en de prijs die de consument uiteindelijk moet betalen.

Heb je problemen met het betalen van je energierekening? Je kunt op twee manieren onafhankelijk worden van het stroomnetwerk. Hoe je dit doet?

Tarieven voor Energie onredelijk?

Veel mensen ervaren de tarieven voor energie als onredelijk. Toch blijkt dat de tarieven redelijk zijn en er geen extra winsten door de leveranciers worden behaald. De ACM heeft onder other vertrouwelijke bedrijfsdocumenten over de strategie van inkopen onderzocht. Nadat alle kosten van de energietarieven zijn afgehaald, wordt er maximaal enkele tientjes aan winst gemaakt.

De verwachting in de toekomst

Naar verwachting zullen de energieprijzen langer hoog blijven. Ondanks de invoering van het prijsplafond, zal dit geen structurele oplossing zijn. Het prijsplafond maakt het risico voor hogere energierekeningen voor huishoudens minder, maar de financiën van de overheid geworden slechter. Alleen al het prijsplafond kost de overheid ruim 8 miljard euro in het basisscenario

Om een ​​structurele oplossing te vinden is het nodig in te zetten op verduurzaming en energiebesparing. Met deze maatregel hebben gasprijzen minder invloed. Ten tweede is het advies om slechts de kwetsbare huishoudens te compenseren met een bedrag, in plaats van alle huishoudens. Tot Slot Helpen Hogere Lönen de Koopkracht. Im Jahr 2023 ist der Seetaucher mit 4,7 Prozent Toegenomen gemiddeld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

On Key

Related Posts

Ist die Stammzelltransplantation bei MS noch ein Thema?

Ist die Stammzelltransplantation bei MS noch ein Thema?”

MS ist eine chronische Myelerkrankheit, die zahlreiche Menschen dauerhaft betroffen hat. Die meisten Versuche, MS zu besiegen, basieren auf den Einzelnen. Doch die Forschung zeigt, dass es bei MS eine Gesamtheit an Erkrankungen gibt, die durch die Transplantation von Zellen geschützt werden soll.

In den letzten Jahren wurden mehrere Studien dazu geschrieben, die Stammzelltransplantation bei MS noch einmal auszuführen. Bei einem solchen Versuch sollten die Menschen, die mit MS leiden, gemeinsam mit einemtransplantierten Zellen eine gesunde Neuerung anstellen.

Bestehende Krankheiten bei Menschen mit MS

Bei MS gibt es verschiedene Erkrankungen, die durch die Zellen geschützt sind. Die meisten Menschen haben die Krankheit mit einer Schlaganfärbung oder einem offenen Aortenloch, aber es gibt auch eine Vielzahl von Neuronen-Erkrankungen, die durch die Zellen geschützt sind.

Einige bestehende Krankheiten bei Menschen mit MS sind zwar noch nicht gelindert, but sie machen einen großen Teil des Berufslebens schwieriger. So gibt es auch Hinweise, dass die Krankheit operativ gebessert werden könnte.

Die Stammzelltransplantation bei MS

Doch bevor die Stammzelltransplantation mit MS als Option aufgegriffen werden kann, ist die Forschung noch umfangreich. Die Frage ist, ob die zustande gekommenen Zellen bereit sind, die Krankheit zu bekämpfen.

Nach den bisherigen Forschungsergebnissen sollte die Stammzelltransplantation noch als Wiederaufbauoption ausgelegt werden. Denn es ist nicht sicher, dass die zustande gekommenen Zellen bereit sind, menschenähnliche Erkrankungen zu plaggen.